Højskolernes BæredygtighedsNetværk

Højskolernes BæredygtighedsNetværk er et forum, hvor højskoler kan dele erfaringer inden for bæredygtighed - pædagogisk og i forhold til kost og mange andre parametre.

Om netværket

Alle højskoler kan blive medlem af Netværket og alle er derfor velkomne, uanset erfaringer eller tilgang til bæredygtighed.

Vi har derfor udviklet en række pejlemærker, der dels skal gøre det lettere for kommende kursister at danne sig et overblik over, hvordan den enkelte højskole arbejder med bæredygtighed, og dels hjælpe de enkelte højskoler med inspiration til, hvordan man kommer videre.

Pejlemærkerne skal motivere til gøre mere og synliggøre dét, man man allerede gør.

Se listen over højskoler i netværket

Principper for medlemskab

 

  • Det er hele højskolen og ikke enkeltpersoner, der er medlem

  • Et medlem har én repræsentant, der er i kontakt med Højskolernes BæredygtighedsNetværk/FFDs bæredygtighedskonsulent

  • Et medlem forpligter sig til, én gang årligt på bestyrelsesniveau, at sætte højskolens indsats på dagsordenen. Årets indsats vurderes og nye pejlemærker bringes i spil.

  • Et medlem forpligter sig på at synliggøre sine tiltag over for elever, andre kursister og gæster på højskolen

  • Som medlem af Højskolernes BæredygtighedsNetværk får man lov at bruge signaturen "Højskolernes Bæredygtighedsnetværk" på egen hjemmeside og i andre sammenhæng. Signaturen linker til en FFD-underhjemmeside, der med udgangspunkt i pejlemærkerne, synliggør for omverdenen, i hvilket omfang den enkelte højskole forholder sig. 

Tre tilgange til bæredygtighed

Praktisk

Indsatsen for bæredygtighed handler også om højskolernes eget forbrug af ressourcer og muligheder for at påvirke lokalt og globalt. Derfor arbejder netværket også med at kortlægge og forbedre højskolernes forbrug at f.eks. energi og vand, ser på rejseaktiviteter og potentialerne i udearealerne.

Pædagogisk

Det er en udfordring for alle indsatser for bæredygtighed, at undervise og formidle det videre til andre. For højskoler som er interesseret i bæredygtighed og arbejder med det, er der brug for inspiration og udveksling om hvordan man pædagogisk kan gøre arbejdet med bæredygtighed mere tilgængeligt og motiverende. Derfor arbejdet Netværket med pædagogik og bæredygtighed, og samler den bedste viden fra ind- og udland, samt afprøver nye former for pædagogiske tilgange til bæredygtighed.

Politisk

Indsatsen for bæredygtighed er i høj grad politisk, og i debatten om bæredygtighed er der god brug højskolernes stemme. Med udgangspunkt i højskolernes stærke traditioner for dannelse og folkelig forankring, har højskolerne mulighed for at vise nye veje i indsatsen for bæredygtighed og bidrage med praktiske eksempler på inklusion, mobilisering, ombygninger, lokalforankring osv.

Bliv medlem

Ønsker man som højskole at blive medlem, skal du udfylde denne tilmeldingsformular.

Alle Højskoler og deres ansatte, uanset medlemskab, er velkommen til at deltage i netværkets konferencer, netværksmøder, bruge facebookgruppen, dele vores fælles viden og kontakter

Følg os på Facebook