Højskole som led i uddannelse

De forberedende ungdomsuddannelser kan man tage dele af på højskole. Læs Erhvervsgrunduddannelse (egu), særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og kombineret ungdomsuddannelse (kuu) og hvordan de, hvis de er skrevet ind i uddannelsesplanen for de respektive uddannelser, kan udgøre en del af den enkelte uddannelse.

Erhversgrunduddannelse (EGU)

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)

Selvvalgt uddannelse

Højskole som alternativ til FGU

 

Jakob Hvenegaard

Teamkoordinator og Specialkonsulent
Udvikling

Teamkoordinator, indsatser unge uden ungdomsuddannelse, Intensive læringsforløb.